פעילויות הסברה

פעילות הסברת שטח מתקיימת לגופי משרד התחבורה השונים – תוכנית אב לתחבורה בירושלים, נת"ע, יפה נוף וסיטיפס. בכל אחת מהן מבוצעת פעילות שטח, בהן נפרסים עשרות ומאות דיילים ברחובות המטרופולינים השונים ומבצעים עבודות הסברה מורכבות. מהלכי ההסברה השונים כוללים – הסברה והנחיית קהל בהשקת אמצעי תחבורה חדשים – כמו הרכבת הקלה בירושלים, או השקת המטרונית בחיפה. עדכוני ושינויי תחבורה – השקת קווי תחבורה חדשים, שינויי קווים, מסלולים. חידושים ושינויים בשיטות ואמצעי תשלום, בטיחות תחבורתית ועוד. כל אחת מהפעילויות התבצעה בפריסה גיאוגרפית רחבה, מותאמת למטרות, לתוכן או לשינוי המתוכננים. צוותי הדיילים מגויסים בהתאם להגדרת מאפייני כ"א ספציפיים לפעילות, עוברים הכשרה מעמיקה להעברת המסרים והצגת פתרונות וחלופות לצרכנים, התושבים והתיירים. לקראת כל פעילות, מבצעת החברה ניתוח מעמיק של שטח הפעולה, מטרות ההסברה, קהל היעד ומאפייניו (מגזרים), המסרים, חומרי ההסברה הנכונים, שעות,
משך ופריסת הדיילים הנדרשת להסגת השפעה וחשיפה מיטבית של המידע והתכנים.

נשמח לעזור בכל שאלה